Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Dobrý zadavatel

Úřad vlády České republiky je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště.

Profil zadavatele

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.vlada.cz

Všechny funkce uvedeného profilu zadavatele jsou implementovány s ohledem na právní předpisy, zejména zákon o zadávání veřejných zakázek a související předpisy; profil zadavatele je certifikován dle vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k vysvětlení, doplnění, změnám dokumentace a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení.

Elektronické tržiště

adresa elektronického tržiště: https://www.gemin.cz

Elektronické tržiště je provozováno v souladu s pravidly Provozního řádu, vytvořeného na základě usnesení vlády ČR a vychází také ze souboru minimálních požadavků stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj.

Prostřednictvím tržiště se zadávají veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky. Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky, kde předmětem zakázky jsou určité standardizované komodity.

Toto elektronické tržiště zadavatel využívá rovněž jako druhý profil zadavatele dle § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Probíhající zadávací řízení