Brexit

Spojené království 29. března 2017 po necelém roce od referenda oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU. Dle pravidel článku 50 Smlouvy o EU tak začala plynout dvouletá lhůta pro uzavření dohody o podmínkách vystoupení s přihlédnutím k rámci budoucích vztahů. Pro samotné zahájení jednání bylo nejprve nutné přijmout mandát zmocňující Evropskou komisi jednat. Roli mandátu plní dvojice dokumentů – pokyny Evropské rady (které byly schváleny Evropskou radou ve formátu EU27 v dubnu 2017) a vyjednávací směrnice. Směrnice jsou přílohou rozhodnutí Rady umožňujícího Komisi zahájit jednání se Spojeným královstvím a blíže specifikují zaměření jednání (schválené Radou pro obecné záležitosti (čl. 50) dne 22. května). Vyjednávání se nyní nachází v druhé fázi, kdy je se Spojeným královstvím veden dialog nejen nad výstupovou dohodou, ale i o podobě budoucích vztahů a možnosti zakotvení přechodného období.

Stručně o vystoupení Velké Británie z EU

9. 8. 2018

Aktuální vývoj

Přehled zásadních událostí a jednání souvisejících s vystoupením Velké Británie z Evropské unie.

celý text zprávy

9. 8. 2018

Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na otázky, které nejčastěji padají, když se řekne "brexit".

celý text zprávy

9. 8. 2018

Vystoupení Velké Británie z EU

Jak procesně a legislativně probíhá vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

celý text zprávy

9. 8. 2018

Budoucí vztah mezi Velkou Británií a EU - dokumenty

Jak bude nastaven vztah mezi Velkou Británií a zbytkem Evropy po brexitu?

celý text zprávy

9. 8. 2018

Připravenost a nouzové plánování

Vystoupení UK z EU má důsledky pro občany, podniky i správní orgány jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii. Tyto důsledky sahají od zavedení nových kontrol na (nové) vnější hranici EU přes ukončení platnosti licencí, osvědčení a povolení vydaných ve Spojeném království až po nové podmínky pro předávání údajů.

celý text zprávy

9. 8. 2018

Důležité odkazy

Kde všude můžete najít základní informace o brexitu?

celý text zprávy